Bakgrund till uppropet

Åter till uppropets text

Denna petition har initierats av Gabriele Ferretti och Sheila Galt, på Chalmers tekniska högskola. Vårt mål är att starkt uppmuntra den svenska regeringen att signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW).

Vi önskar samla namnunderskrifter från akademiker anställda på svenska universitet inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik, medicin och livsvetenskaperna. Satsningen stöds av Svenska Läkare mot Kärnvapen, (SLMK), associerade med the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). Namnunderskrifterna samlas in under år 2020 och överlämnas därefter till den svenska regeringen.

GDPR: Personuppgifterna kommer enbart att användas i ovannämnda syfte. Ansvarig för personuppgiftsregistret är Gabriele Ferretti som nås på e-post gabriele(punkt)ferretti(snabel-a)chalmers(punkt)se. Kontakta honom om du har frågor eller vill ändra eller ta bort några eller alla personuppgifter du lämnat. Registret kommer inte att bevaras efter överlämnandet till representanter för regeringen.