Skriv under framställningen

Ange din e-postadress vid universitetet. Det kommer inte att publiceras eller delas med någon och kommer ENDAST att användas för att verifiera autenticiteten av din signatur.
Ange det svenska universitetetet där du är anställd.
Ange ditt forskningsområde.
Ange din nuvarande befattning.
Jag samtycker till att företrädare för denna namninsamling behandlar mina personuppgifter på det sätt som beskrivits under ”Bakgrund till uppropet”.